Wat is het idee achter een soeverein mens zijn ?

klootzak

Wat is soeverein , en wat zijn de levensovertuigingen van een soeverein mens van vlees en bloed ?
Het word me vaker gevraagd , met name door mensen die werkzaam zijn bij een openbaar bestuursorgaan , bedrijven die menen dat ik maar “HUN” producten , diensten etc. onder dwang MOET afnemen , omdat ANDEREN dit zo in “HUN REGELS” bepaald hebben !
Voor hen heb ik in simpele uitleg ,beginnend bij de begin gedachte van de soevereine mens van vlees en bloed , getracht dit zo goed mogelijk aan u uit te leggen .
Stel uw buurman klopt bij u aan en zegt dat u hem geld moet geven en dat, als u dat weigert, hij mensen op u af zal sturen die het geld komen halen met geweld en u desnoods op zullen sluiten in een ijzeren kooi…
Klinkt het alsof er een schroefje los zit bij deze buurman?
Stel de overbuurvrouw komt langs en zij heeft een boekwerk meegenomen vol regeltjes geschreven in ouderwets en zeer onbegrijpelijk Nederlands.
Ze zegt tegen u dat, als u die regeltjes niet volgt, u haar moet betalen, ze mensen op u af zal sturen die geweld tegen u gaan gebruiken en u desnoods op zullen sluiten in een ijzeren kooi…
Krijgt u de indruk dat uw overbuurvrouw geestelijk behoorlijk verward is?
Stel een hele familie van de volgende straat komt langs.
Zij zeggen tegen u dat u één van hen moet uitkiezen en dat u, nadat u dat gedaan heeft , die persoon vervolgens moet gehoorzamen.
Als u zegt dat dit grote onzin is en dat u daar geen zin in heeft, zeggen ze dat als u niet kiest, uw buurman en buurvrouw bepalen naar wie van dit gezin u zult moeten luisteren.
En als u vervolgens weigert te luisteren naar die persoon moet u hen betalen, sturen ze mensen op u af die geweld gaan gebruiken en sluiten ze u desnoods op in een ijzeren kooi…
Zou u niet denken dat dit gezin heftig de kluts kwijt is?
Politici hebben niet slechts 1 van deze 3 bizarre opvattingen.
Ze hebben ze alle drie.

Zo hebben ze zelfs al bedacht, dat de mens, die het hier NIET MEE EENS IS, en dus anders denkt, en wakker is zelfs GEESTESZIEK is !

slaap je
Daarom lijkt het me vrij veilig te stellen dat politici geestesziek zijn.
Als mensen, ongeacht of het je buren of politici zijn, geloven dat zij het recht hebben de vrije wil en vrijheid van andere mensen te beperken en te vernietigen dan zijn die mensen geestesziek.
Witte boorden criminelen als multinationals etc. laten “zichzelf”steeds verder legaliseren middels hun knechten, die menen u en mij te mogen onderdrukken , juist ja de net genoemde geesteszieke politici !

Ze hebben een heel goed systeem opgezet lees ; klik hier om het onderwerp de kleuren van de maffia te zien
Het onderdrukken en vernietigen van de vrije wil en vrijheid van andere mensen is een aandoening die ook wel psychopathologie wordt genoemd.
Elke politicus die gelooft dat hij , of zij het recht heeft ;
1 ) Zich te laten uitbetalen met geld dat onder dwang , en bedreiging van anderen is afgenomen .
2 ) anderen te dicteren hoe ze zich dienen te gedragen via regeltjes die ze opschrijven in een boek .
3 ) Dat hij of zij anderen met geweld mag dwingen naar hen te luisteren omdat mensen verplicht waren één van hen uit te kiezen .
4 ) Mensen zijn die geestelijk volkomen het pad bijster zijn .
Als we begrijpen dat politici geestesziek zijn , wat zijn wij dan precies , dat we ze serieus nemen en naar ze luisteren…?
En is het niet tijd om deze mensen , die continu de vrije wil en vrijheid van mensen zoals jij en ik beperken en vernietigen, veilig op te sluiten in een goed beveiligde isoleercel totdat ze van hun geestesziekte genezen zijn ?
Als zij al te genezen zijn , want het bizarre geloof dat zij dit kunnen , en mogen zit als een onkruidwortel van het ergste soort diepgeworteld , op de plek waar bij normaal denkende vrije mensen hersens zitten !
Die mensen die zich valselijk de regering ,UW VOLKSVERTEGENWOORDIGER plachten te noemen , zijn dus in principe , niets meer , of minder dan UW EN MIJN DICTATORS !
UW EN MIJN DICTATORS willen de regels , het systeem , blijven bepalen .
Bevoordelen de commercieeele banken , bepalen verkapt wat de media u en mij , hoe , en wat bericht .
Een soeverein mens van vlees en bloed , is “het systeem” , deze parasieten der mensheid meer dan zat.

soeverein vlag 1
Een hele goede natuurlijke menselijke reden , gewoon een algemeen gevoel van onvrede.
En ik ben niet de enige, zo blijkt uit talloze burgerinitiatieven, protesten en het algemene wantrouwen van mensen tegenover alle partijen die de macht over ze WILLEN BLIJVEN uitoefenen .
Als het zo moet , zoals UW EN MIJN DICTATORS het BEVELEN , heeft niemand er zin meer in .
Maar wat gaan we eraan doen ?
Protesteren lijkt niet te werken .
Rebelleren heeft ook geen zin : daarvoor is de tegenstander te groot , en te algemeen , bovendien beschermen ze zichzelf met een enorm leger ( betaald met onder dwang van ons afgeperst geld ) HUURLINGEN ( politie , leger etc.)
Naast onvrede zitten we nu dus ook nog eens met onmacht.
Kempi omschreef het perfect toen hij zei: “We zitten vast in een kut systeem.”
Toch is er geen reden tot paniek.

Je zit als onschuldig vliegje vast in “HET STAATS / ILLUMINATI (spinnen ) WEB !
Je kunt je namelijk gewoon middels een te volgen procedure uitschrijven bij de Nederlandse staat , door je soeverein te ( laten ) verklaren .
‘Soeverein’ betekent de hoogste macht of het hoogste gezag.
Ooit was dat de paus of een koning , nu is het meestal een staat .
Een soeverein persoon is iemand die geen macht erkent die groter dan de soevereine persoon zelf is , dus ook geen staat.
Denk daarbij aan libertarisme , niet aan egoïsme.
De mogelijkheid van dit soort persoonlijke soevereiniteit is HELAAS niet algemeen bekend , het word door de staat , en de bestuurlijke organen angstvallig stil , en liefst geheim gehouden !
Uit vrees van een enorme groei van het aantal soevereinen , en afbrokkeling van “HUN” macht , en invloed !
Maar soevereiniteit is wel een groeiend fenomeen :
In Nederland hebben inmiddels enkele duizenden mensen zich soeverein laten verklaren , en de teller loopt nog steeds door .
De wikipediapagina van ‘soevereiniteit’ geeft wel een goede reden voor waarom soevereiniteit zo aantrekkelijk is “Soevereiniteit is de basis van diplomatie” .
Het bepaalt met wie onderhandeld of oorlog gevoerd moet worden.
” Een soeverein persoon is in de positie om te onderhandelen met de staat”.
Over belasting of verzekeringsplicht bijvoorbeeld , tot op het punt dat je kunt weigeren belasting te betalen.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn .

In de praktijk werkt het ook heel slecht tot NIET !
Het heeft eerlijkheidshalve ook wat nadelen ;
Instanties zullen blijven pogen u onder hun systeem te houden !
Zullen vaak samenspannen in pogingen uw vrijheden weer op te geven , door , uhhhhh oewwww zo toevallig toch , gezamenlijk ineens een aanval op uw psyche uit te voeren .


Uw brievenbus ineens te bedelven met poststukken inhoudende allerlei dwangmiddelen etc. , waar u zich dan verplicht tegen dient te verweren !
Afleidings tactieken van hen , om u maar mond dood te maken , u af te leiden , u enorm moe te maken , zo dat u niet nog verder ontwaakt , c.q. hen doorziet , en ze willen u zeker u weerhouden om de, c.q. uw “ ontwakings boodschap verder aan anderen te verspreiden !
Andere mensen MOETEN namelijk in “HUN SYSTEEM” BLIJVEN GELOVEN , op de manier zoals u als klein kind van uw ouders , grootouders jarenlang in het fenomeen SINTERKLAAS MOEST BLIJVEN GELOVEN !
Namelijk toen u niet meer in SINTERKLAAS geloofde , was u ook niet meer bang voor de fabeltjes van evt. straffen die SINTERKLAAS aan u kon opleggen !
C.q. geloofde u ook niet meer in die straffen , denk aan het in de jutte zak stoppen , en de mogelijke deportatie naar het verre Spanje door , denk aan de klop met de takkenbos op je billen , van de “knechten , annex huurlingen van” SINTERKLAAS !
Zij die u willen blijven “knechten” , uw politici , bankiers , de multinationals , etc. , beter samengevat als ; uw dictators , zijn in principe niets meer , of minder dan de opvolger van het fenomeen SINTERKLAAS !
Voor u zelf , voor uw kinderen , kleinkinderen , uw medemens etc. , verdiep u hier alstublieft eens in .
Als dit alles waar is, waarom staat dan niet iemand , c.q. een groepering vreedzaam op tegen deze dictators , annex “het systeem” ?
Dit is idd. reeds gebeurd op zeer hoog nivo , en wereldwijd zelfs !


Op 25 december 2012 maakte de One People’s Public Trust ( OPPT ) zich bekend.
Omdat bleek dat nationale , internationale banken , en andere instituten , en zelfs ook de “Staat der Nederlanden “ onder meerdere registraties , geregistreerd staande als “menshouderij , ( en ook vele andere overheden ) geregistreerd staan als commercieel bedrijf bij de U.C.C. ( Uniform Commercial Code ) .
De U.C.C. ( Uniform Commercial Code ) is een soort wereld Kamer van koophandel in Amerika , waar ook veel bedrijven als o.a. ; Philips , Talpa , Ford etc. staan geregistreerd om zich wereldwijd rechtszeker te stellen
Heeft de One People’s Public Trust ook registraties gedaan bij de U.C.C. waarmee zij de hele wereldbevolking vrij van slavernij , en schulden hebben gemaakt.
Zie ; het persbericht van de OPPT van 4 Februari 2013 .
Nederlandse vertaling van : FREEdom Flyer , link naar origineel : http://i-uv.com/i-uv/freedom-flyer/
Zie evt. ook: Het doel en ontstaan van de website oppt-nederland.info: http://opptnederland.
info/index.php/over-deze-website
Rapport: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/
Alles van waarde behoort nu toe aan alle mensen , eerlijk verdeeld !!!
Middels bovenvermelde gedane registratie van ; One People’s Public Trust is ; thans de hele wereldbevolking , vrij van slavernij , en van schulden die zij voor ; d.d. 4 Februari 2013 hebben gemaakt , en / of van schulden die door hen voor ; d.d. 4 Februari 2013 met derde partijen zijn aangegaan , en schulden die hen toedoen van anderen , voor ; d.d. 4 Februari 2013 , aan hen zijn opgelegd !
Echter de “wereld dictators” die zich regeringen / overheden etc. etc. plachten te noemen willen wel enorm graag dat anderen zich houden aan hun claims c.q. registraties etc. , maar negeren massaal door anderen gedane registratie,s zo negeren ze ( bijna ) wereldwijd de gedane registratie van ; One People’s Public Trust .
En gaan “vrolijk verder” met hun wan c.q. “maffiapraktijken” !
Als dit alles waar is, waarom staat dan niet iedereen zo vreedzaam mogelijk op tegen deze dictators , annex “het systeem” ?
Als dit alles waar is, waarom is dan nog niet iedereen op de manier volgens de Nederlandse procedure soeverein?
Goeie vraag die ik aan onder andere u, ook stel .
Wilt u eigenlijk wel naar de pijpen blijven dansen van een aantal lieden , die geestelijk volkomen het pad bijster zijn ?
Vraagt u zich vervolgens af , hoe word je volgens de Nederlandse procedure soeverein mens van vlees en bloed ?
Krijgt ook u die onbedwingbare dwang om u ook te distancieeren van de hele corrupte , georganiseerde onderdrukkers beweging de “staat der Nederlanden” ?
Laat u niet afschrikken door allerlei fabeltje , als ze ontnemen je dan dit , of dat etc.
Want zie de Universele verklaring van de rechten van de mens , maar een .
Kunnen ze u uw nationaliteit afnemen ? NEE ! ,etc. etc.
De eerste stap richting soevereiniteit is , het onder dwang der staatsdictators ( destijds ) opgemaakte document , net na je geboorte , je geboorteakte , aangifte bewijs van je geboorte opvragen bij je geboorte gemeente !
Laat je niet afschepen met een ander document , de naam , en handtekening etc. van de aangever moeten hier op vermeld staan , en het document kost standaard landelijk in NL , 12,50 euro
Bewaar het orgineel verkregen document , van je geboorte gemeente goed , en maak hiervan een aantal kopieen , deze heb je later nodig .
Verder is het heel handig , als je nu naar de website ; klik op deze tekst om naar de vrije mens info te gaan gaat , hier word alles haarfijn uitgelegd .
En vervolgens voor hulp , en standaard voorbeelden naar deze webpagina te gaan ; ik ga nu mijn eerste stap richting soeverein worden doen !

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s